Opće odredbe i definicije

Hug&Punch d.o.o., Matulji, Cesta Dalmatinskih brigada 35, OIB: 97997410614 (dalje u tekstu: Hug&Punch) ovim Općim uvjetima korištenja uređuje korištenje web stranice od strane korisnika, te korištenje web-shopa.

Ovi Opći uvjeti korištenja propisuju uvjete koji se odnose na korištenje bilo kojeg dijela Digitalne Platforme.
Web stranica (www.hugandpunch.com) označava sve web (internet stranice) u vlasništvu Hug&Punch d.o.o.
Korisnik web stranice (dalje u tekstu: Korisnik) svaka je fizička osoba koja pristupi web stranici kao registrirani ili neregistrirani član.
Sadržaj stranice predstavlja intelektualno vlasništvo društva Hug&Punch d.o.o..Pristup web stranici

Web stranici može se pristupiti slobodno te nije potrebna prethodna registracija.
Registriranje koje je omogućeno na web stranici podrazumijeva postupak kreiranja korisničkog profila (dalje u tekstu: „Korisnički profil“) te verifikacije istog.

Kreiranje Korisničkog profila vrši se unošenjem podataka u za to predviđeni prostor na web stranici koji uključuju podaci koji su regulirani u djelu Zaštite privatnosti . Po kreiranju Korisničkog profila Korisniku će na ranije unesenu mail adresu biti poslan verifikacijski e-mail kojim se dovršava proces registracije.

Pravo korištenja Web stranice i korisničkog računa nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki i drugih podataka za pristup Web stranici.

Korisnici prihvaćaju sve uvjete korištenja sadržane u ovim Općim uvjetima korištenja, te druga pravila, politike i procedure, koje će biti objavljene putem web stranice ili na drugim web mjestima društva Hug&punch d.o.o., od kojih je svako integrirano putem poveznice (u obliku reference) i od kojih svako može biti izmijenjeno i/ili dopunjeno od strane društva Hug&Punch d.o.o. u bilo kojem trenutku.

Ovi Opći uvjeti korištenja primjenjuju se na sve Korisnike www.hugandpunch.com, uključujući, ali ne ograničavajući se na Korisnike koji su pridonijeli stvaranju sadržaja, prikupljanju informacija i drugih materijala ili usluga na Web stranici .

Registracijom na web stranici www.hugandpunch.com Korisnik preuzima isključivu odgovornost za sve aktivnosti izvršene putem Korisničkog profila, kao i za čuvanje povjerljivosti lozinke i drugih podataka. Korisnik će bez odgode obavijestiti Hug&Punch d.o.o. o bilo kakvoj neovlaštenoj uporabi ili neautoriziranom pristupu njegovom Korisničkom profilu na mail adresu info@hugandpunch.comKorištenje Digitalne Platforme

Korištenje web stranice www.hugandpunch.com uključuje, ali se ne ograničava na korištenje svih usluga koje Hug&Punch d.o.o. pruža putem svoje web stranice, svih djelova web stranice društva, svih proizvoda društva Hug&Punch te uvid u sadržaj prikazan, izveden ili distribuiran putem web stranice.

Prilikom korištenja web stranice www.hugandpunch.com zabranjeno je:

 • stvoriti korisnički račun za drugu osobu;
 • koristiti korisničko ime neke druge osobe s namjerom lažnog predstavljanja tom osobom;
 • koristiti korisničko ime ili Korisnički profil u vlasništvu bilo koje druge osobe;
 • koristiti korisničko ime koje je uvredljivo ili na bilo koji drugi način neprimjereno ili nezakonito;
 • neovlašteno korištenje autorskih prava, prava licencije, patenata, žigova ili drugih prava intelektualnog vlasništva te otkrivanje sadržaja koje je sukladno posebnom propisu označen tajnim;
 • davanje, iznošenje i prenošenje neistinitih i/ili netočnih informacija;
 • iznošenje ili prenošenje prijetećeg, uvredljivog, uznemirujućeg, klevetničkog, pogrdnog, zavaravajućeg ili vulgarnog sadržaja, sadržaja koji vrijeđa tuđu privatnost ili sadrži ili opisuje golotinju, seksualne aktivnosti ili pornografiju, potiče netrpeljivost, diskriminaciju, nasilje ili je na bilo koji drugi način definiran kao neprikladan prema diskrecijskoj ocjeni društva Hug&punch;
 • iznošenje ili prenošenje sadržaja koji predstavljaju neovlašteno ili neželjeno oglašavanje ("junk“ ili „bulk e-mail“ „spam", „auto-respondera“ i dr.) te korištenje ručnog ili automatiziranog softvera, uređaja ili drugih procesa s ciljem ometanja ili onemogućava urednog rada Web stranice („crawl“, „spider“, „harvest“, „crawl“ i dr.);
 • bilo kakvo oglašavanje, prodaja i obavljanje promotivnih aktivnosti koje su suprotne interesima društva Hug&punch, osim uz prethodnu izričitu pisanu suglasnost društva Hug&Punch;
 • poduzimanje bilo kakvih radnji koje vode prema stvaranju i distribuciji računalnih virusa (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji oblik računalnih kodova, skripti, datoteka, crva, logičkih bombi ili programa) kojima je svrha onemogućiti, oštetiti, ograničiti ili ometati pravilan rad bilo kojeg elementa Web stranice (uključujući, ali ne ograničavajući se na softver, hardver i telekomunikacijsku infrastrukturu) ili oštetiti i/ili ostvariti neovlašteni pristup bilo kojem sustavu, podacima, zaporkama i/ili drugim informacijama povezanim uz Hug&Punch d.o.o., Web stranicu, partnere društva Hug&Punch ili bilo koju zainteresiranu treću stranu;
 • ometati ili pokušati ometati pravilan rad Web stranice ili bilo koje aktivnosti koju Web stranica provodi;
 • poduzimati bilo kakve radnje koje predstavljaju nerazumno ili nerazmjerno velik teret za hardversku podlogu Web stranice;
 • zaobilaziti mjere koje društvo Hug&Punch može koristiti kako bi spriječio ili ograničio pristup Web stranici odnosno drugim računima, računalnim sustavima ili mrežama povezanim s Web stranicom;
 • mijenjati, prilagođavati, reproducirati, distribuirati, prevoditi, javno prikazivati, objavljivati, prenamijeniti, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti usluge i sadržaj Digitalne Platforme protivno Općim uvjetima korištenja;
 • dešifrirati, dekompilirati, rastavljati, vršiti obrnuti inženjering ili na drugi način izvoditi bilo koji izvorni kod ili algoritme vezane uz bilo koji dio Web stranice;
 • koristiti Web stranicu na način koji je na bilo koji način protivan važećim zakonskim ili podzakonskim propisima Republike Hrvatske ili predstavlja povredu istih;
 • poduzimati radnje koje na bilo koji način predstavljaju povredu Općih uvjeta korištenja.

U skladu s ovim Općim uvjetima korištenja, svaki registrirani i neregistrirani Korisnik Web stranice ima pravo koristiti sadržaje Web stranice isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe.

Hug&Punch ne jamči za dostupnost bilo kojeg sadržaja putem Web stranice www.hugandpunch.com. Hug&Punch nije dužan vršiti nadzor sadržaja na Web stranici, ali ima pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti Korisniku, ukloniti bilo koji sadržaj koji je suprotan Općim uvjetima korištenja i/ili onemogućiti korisniku pristup i korištenje te izbrisati Korisnički profil autora ili distributera takvog nedopuštenog sadržaja.