Posebna ponuda

Uvodni ciklus edukacije

Cikličke edukacije u H&P edukacijskom centru započinjemo ove jeseni s Uvodnim ciklusom edukacije. Nakon toga sljede komptetitivni i profesionalni ciklus edukacije.


a) SCA Uvod u kavu ( Introduction to coffee )

*cijena tečaja po osobi 2.100,00 kn i uključuje polaganje

b) SCA Barista (2 razine)

Barista Foundation (osnovna razina)
*cijena tečaja po osobi 2.600,00 kn i uključuje polaganje

Barista Intermediate (kompetitivna razina)
*cijena tečaja po osobi 5.500,00 kn i uključuje polaganje

c) SCA Brewing – Pripremanje kave (1 razina)

Brewing Foundation (osnovna razina)
*cijena tečaja po osobi 2.600,00 kn i uključuje polaganje

d) SCA Zelena Kava (1 razine)

Zelena Kava Foundation (osnovna razina)
*cijena tečaja po osobi 2.600,00 kn i uključuje polaganje

e) SCA Sensory – Umijeće degustiranja (1 razine)

Sensory Foundation (osnovna razina)
*cijena tečaja po osobi 2.600,00 kn i uključuje polaganje


*kako bi se završilo sve tečajeve potrebno je 7 dana – 56 školskih sati
*predavanje se izvodi na hrvatskom ili engleskom jeziku
*grupa od min. 3 ljudi
*ovim ciklusom polaznik ostvaruje 40/100 bodova CDS sistema