Brewing

Priprema kave

Obuhvaća razne metode brewinga i njihov utjecaj na kvalitetu kave. Modul pruža uvid u načine mljevenja, brewinga, mjerenja jačine kave te izradu grafikona ekstrakcije kave.


Brewing

Cjenik

Cjenik tečajeva i certifikata

Cjenik tečajeva i certifikata

Iskazane cijene su bez PDV-a.

Prijava

Rezerviraj si mjesto u klupi :)

Ili nas kontaktiraj na telefon +385 99 373 6320